Journalisti, 2.9.1999

“Etniset” konfliktit ja uutistyön paineet

Tim Allen & Jean Seaton (toim.): The Media of Conflict : War Reporting and Representations of Ethnic Violence. Zed Books 1999.

Etnisyyden käsitteen kritiikitön viljely viime vuosien uutisoinnissa on ollut omiaan luomaan kuvan sodista, jotka syntyvät ikimuistoisesta vihanpidosta. Mitä näin selitetään? Ei juuri mitään. Etnisyyteen viittaaminen ei ole analyysi. Etnisyys on selitettävä. Etnisyyden terminologia on osa konfliktia, eikä näin ollen voi toimia analyysin kielenä.

Tim Allenin ja Jean Seatonin toimittama teos kartoittaa lyhytjänteisen uutistyön ongelmia syysuhteiltaan monimutkaisissa kriiseissä. Esimerkit ovat Balkanilta ja Afrikasta. Kirjan toimittajat korostavat, että aikamme konfliktit ovat poliittisia; niillä on todellinen sosiaalinen ja taloudellinen tausta. Ne eivät perustu vihanpidon arvoitukselliseen sitkeyteen. Niillä on lietsojansa, joiden syyllisyys on mahdollista osoittaa.

Omassa artikkelissaan Allen sanoo, että monet etnisyyteen perustuvat konfliktien selitykset ovat rasistisia: “Niissä annetaan ymmärtää, että toimintaa motivoivat luonnolliset erot, että jotkut sosiaaliset ryhmät ovat synnynnäisesti taipuvaisia väkivaltaan ja että niiden alkukantainen barbaarisuus luo jyrkän vastakohdan meidän ihmisystävällisyydellemme.”

Konfliktin keskelle lennätetty, kiireessä tehtävään valmistautunut ja kotitoimituksen turvallisuuden taakseen jättänyt toimittaja on altis näille ennakkoluuloille. Tilannetta monimutkaistaa se, että konfliktien osapuolet ovat oppineet manipuloimaan tiedotusvälineitä. Mediayhtiöt eivät myöskään rohkaise tutkivaa otetta journalismiin. Uutisia vastaanottava yleisö totutetaan pintapuoliseen “palokuntajournalismiin”.

Seaton sanoo, että etnisyyden painottaminen on omiaan kätkemään  konfliktien poliittisen taustan: “Tällaiset selitykset hyväksyvät konfliktin osapuolten nationalistisen, mytologisoidun historiantulkinnan, mikä muodostaa osan vainoon liittyvästä ideologisesta taistelusta. Nämä joukkotiedotusvälineiden tulkinnat hämärtävät myös (…) konfliktien juuret, jotka ovat kylmän sodan politiikassa ja siirtomaavallan menneisyydessä, sekä kätkevät näkyvistä hiljattain tehtyjen poliittisten päätösten vaikutukset.”    

Tapani Lausti

Artikkeli Journalistin arkistossa

[home] [archive] [focus]