BBC Finnish Section, 22.7.1988

Kohutun piispan saarnat

David Jenkins on Englannin kohutuin piispa. Hänen julkiset kannanottonsa ovat usein suututtaneet maan konservatiivista hallitusta. Nyt Durhamin piispan kiistellyimmät puheenvuorot on koottu kirjan muotoon. Sen nimi on God, Politics and the Future — Jumala, politiikka ja tulevaisuus. Teosta tarkastelee Tapani Lausti.

Durhamin piispan David Jenkinsin vihamiehet näkevät hänet kirkonmiehenä, jolla on pakonomainen tarve osallistua muodinmukaisiin poliittisiin väittelyihin ja näin luopua hengenmiehen roolistaan. Nyt julkaistusta kokoomateoksesta hahmottuu aivan toisenlainen kuva. Piispa Jenkinsin saarnat ja puheet ovat syvästä kristillisestä vakaumuksesta kumpuavia hätähuutoja ihmiskunnan tilasta. Mutta hän ei kiistä mielipiteittensä poliittista puolta. Jenkins sanoutuu jyrkästi irti käsityksestä, jonka mukaan politiikka ja uskonto olisi pidettävä erillään. Ihmisyhteisöjen elämän luonne ja Raamatun kuvaaman Jumalan luonne tekevät hänen mielestään politiikan ja uskonnon erillään pitämisen mahdottomaksi. Totta tosin on, hän myöntää, että se, miten politiikan käytäntö ja Jumalan tahdon noudattaminen kytkeytyvät yhteen, hahmottuu vain avoimella keskustelulla ja kokeilulla. Puoluepoliittista ohjelmaa Raamatusta ei löydy.

Ensimmäisen poliittisen kohun Durhamin piispa aiheutti virkaanastujaissaarnallaan syyskuussa 1984. Tässä saarnassa hän tuomitsi meneillään olleen katkeran kaivoslakon osapuolet peräänantamattomuudesta ja voiton tavoittelusta kiistassa, joka olisi pitänyt kaiken järjen mukaan ratkaista kompromissilla. Mutta kohu syntyi vain siitä, mitä Jenkins sanoi konservatiivisen hallituksen politiikasta. Hän syytti hallitusta välinpitämättömyydestä köyhyyttä ja voimattomuutta kohtaan. Hallituksen finanssipolitiikan hän sanoi parantavan hyväosaisten asemaa ja entisestäänkin heikentävän huono-osaisten mahdollisuuksia.

Myöhemmissä puheenvuoroissaan hän palasi yhä uudelleen tähän teemaan. Kun hallitus julisti sen politiikan perustuvan aikamme realiteetteihin, David Jenkins muistutti myös sosiaalisen kurjuuden olevan kiistämätön realiteetti. Hän sanoi köyhien olemassaolon ja heidän osakseen saamansa kohtelun olevan selvästi haasteita kristityille siitä, miten he ymmärtävät Jumalan olemassaolon. Jenkins kysyi, mikä voisi loukata enemmän Vanhan testamentin kuvaaman Jumalan opettamaa oikeudentuntoa kuin yhä useampien ihmisten sysääminen yhteiskunnan ulkopuolelle. Köyhyyden poistaminen on piispan mielestä nähtävä yhtä kiireellisenä tehtävänä kuin kaikki muutkin yhteiskunnan ongelmat. Jenkins pitää moraalisesti kyseenalaisena väitettä, että yhteiskunta voi huolehtia köyhistä vasta, kun se on tuottanut enemmän vaurautta.

Pääministeri Margaret Thatcher perusteli viime toukokuussa Skotlannin kirkolle pitämässään puheessa hallituksensa politiikkaa raamatullisilla lainauksilla. Piispa Jenkins on syyttänyt hallitusta käytännön ateismista. Hän sanoi tällaisen ateismin syntyvän käsityksestä, jonka mukaan vain supervaltojen välinen kamppailu, yritysten välinen kilpailu ja markkinavoimat ovat elämän realiteetteja. Tällainen ajattelu jättää piispan mukaan täysin huomiotta Jumalan olemassaolon. Jenkins sanoo, että uskomme täytyy varoittaa meitä ehdottomista taloudellisista teorioista ja selityksistä, jotka saavat ihmiset julistamaan, että mitään vaihtoehtoa ei ole. Kristittyjen on hänen mielestään kavahdettava taloudellisia teorioita, jotka palvelevat niiden laatijoiden omia etuja ja syrjivät tilastollisesti merkittävää osaa väestöstä.

Kristittyjen yhteiskunnallinen velvollisuus on hahmottaa uusia näkemyksiä ja oivalluksia ihmisten yhteiselämästä. Heidän on tavoiteltava syvempää ihmisyyttä. Yhteiskunnalliset epäkohdat eivät johdu niinkään taloudellisista lainalaisuuksista kuin ihmisten tekemistä päätöksistä. Se että tuhannet ihmiset saadaan kokemaan itsensä arvottomiksi, on piispa Jenkinsin mielestä Jumalan pilkkaa.

Mielettömän kulutuksen yhteiskunnassa ainoita tuhoutumattomia ja äärettömästi lisättävissä olevia tuotteita ovat rakkaat, myötäelämiseen kykenevät ihmissuhteet, Durhamin piispa sanoo. Aikamme ihmisten tulisi luopua väärien kuvien palvomisesta. Me palvomme voimia, jotka uhkaavat turmella yhteiskuntamme kääntämällä ihmiset toisiaan vastaan ja pitämällä kiinni tuotantotavasta, joka tuhoaa ympäristöä ja ehdyttää maapallon raaka-aineet. Lyhyesti sanoen piispa Jenkins toivoisi maansa kristittyjen löytävän omaa yhteiskuntaansa puhuttelevan vapautuksen teologian.

[home] [archive] [focus]