5.4.2007

In memoriam: Tanya Reinhart

Hannu Reime

Israelilainen rauhanaktivisti, miehityksen ja palestiinalaisten sorron vastustaja, Tanya Reinhart kuoli 17. maaliskuuta äkilliseen sairauskohtaukseen New Yorkissa. Hän oli kuollessaan 63-vuotias.

Tanya Reinhart oli myös tunnettu kielitieteilijä, joka hoidettuaan pitkään professuureja Tel Avivin ja hollantilaisen Utrechtin yliopistoissa siirtyi vuodenvaihteessa New Yorkiin. Hän kuului niihin loppujen lopuksi varsin harvoihin ihmisiin, joita voidaan kutsua vasemmistointellektuelleiksi tämän niin usein väärinkäytetyn sanan aidossa merkityksessä.

Tanya Reinhart syntyi vuonna 1943 lähellä Haifaa silloisessa brittiläisessä Palestiinassa. Hän opiskeli filosofiaa sekä heprealaista ja vertailevaa kirjallisuudentutkimusta Jerusalemin Heprealaisessa Yliopistossa ja jatkoi opintojaan Yhdysvalloissa Massachusettsin teknillisessä korkeakoulussa MIT:ssa. Siellä hän väitteli Noam Chomskyn oppilaana filosofian tohtoriksi yleisessä kielitieteessä vuonna 1976. Chomskylla oli syvällinen vaikutus Reinhartin ajatteluun niin tieteessä kuin poliittisissakin kysymyksissä.

Tanya Reinhart oli sekä tapahtumien kommentoija että aktivisti. Hän kirjoitti kolumneja laajalevikkiseen israelilaiseen iltapäivälehteen Yediot Ahronotiin. Englanniksi hän julkaisi kaksi Lähi-itää käsittelevää kirjaa: Israel/Palestine: How to End the War of 1948 (2002) ja Road Map to Nowhere: Israel/Palestine Since 2003 (2006). Hänen kirjoituksensa ovat analyyttisia ja paljastavat vastaansanomattomasti sen propagandan ja valheitten verkon, johon virallinen Israel ja ns. ”Israelin ystävät” kietovat Lähi-idän traagiset tapahtumat.

Tanya Reinhart oli Noam Chomskyn ja edesmenneen Edward Saidin ohella yksi niistä harvoista kommentaattoreista, jotka ymmärsivät Oslon ”rauhanprosessin” valheellisuuden alusta pitäen. ”Oslon” tarkoituksena oli vain edesauttaa miehitettyjen palestiinalaisalueitten ryöstämistä ja asuttamista. Reinhart vaati miehityksen täydellistä lopettamista ja vakavia neuvotteluja palestiinalaisten kanssa ratkaisusta, jossa kaksi kansakuntaa, Israelin juutalaiset ja Palestiinan arabit, eläisivät sovussa keskenään. Hänen mielestään Israeliin tulisi kohdistaa samanlainen kansainvälinen boikotti kuin apartheidin aikaiseen Etelä-Afrikkaan. Ei ole vaikeaa kuvitella niitä hyökkäyksiä, joita häntä vastaan kohdistettiin.

Muistosanoissaan Noam Chomsky kirjoittaa kollegastaan ja entisestä oppilaastaan, että tämä tullaan muistamaan paitsi palestiinalaisten oikeuksien puolustajana myös yhtenä niistä, jotka ovat taistelleet oman — israelilaisen — yhteiskuntansa moraalin ja sivistyneen tulevaisuuden puolesta. Tähän voinee lisätä, että jos sellainen tulevaisuus joskus koittaa, silloin Tanya Reinhart ymmärretään laajemminkin ihmiseksi, jonka toiminta jätti häpeään kaikki ne suuriääniset ”sivistyneet” ja sivistymättömät rasistit, jotka nyt esiintyvät Israelin ja israelilaisten nimissä.

02.04.2007

 

Vieraile arkistossa: Hannu Reime, Lähi-itä, Noam Chomsky

 

[home] [archive] [focus]