27.5.2008

Tienviittoja tulevaisuuteen

Tapani Lausti

Uusin kirjani ilmestyi helmikuussa 2008. Nimi on Tienviittoja tulevaisuuteen. Se julkaistiin Liken Pystykorva-sarjassa kuten edellinen kirjani Toisinajattelun tiekartta. Kirja esiteltiin Tampereen kirjamessuilla. Seuraava teksti on luonnos kirjapuffiksi. (Ks. sisällysluetteloa)

On historiallinen tragedia, että aikamme kehittyneiden yhteiskuntien yllettyä nykyiseen vaurauden tasoon ne kaventavat edelleen ihmisenä olemisen kokemusta enimmäkseen rutiininomaiseen raatamiseen. Miten toisenlaiseksi ihmiskunnan olemus olisikaan voinut kehittyä, jos yhteiskunnat olisivat edenneet rauhallisesti kohti todellista demokratiaa. Historian kuluessa on kuitenkin heitetty sivuun monia kehityksen vaihtoehtoja, ei siksi, että ne olivat mahdottomia, vaan siksi, että niiden vastustajilla oli enemmän rahaa ja valtaa, usein pakkovaltaa. He tuhosivat heille epämieluisat tienviitat ja pystyttivät tilalle uudet — omia etujaan pönkittämään.

Tapani Lausti tutkii historian laboratoriossa kokeiltuja toisenlaisia ihanteita, elämänmuotoja ja kasvatusperiaatteita. Hän kertoo 1800-luvun amerikkalaisista yhteisökokeiluista, eurooppalaisten vasemmistososialistien työläisneuvosto-ajattelusta, Espanjan vallankumouksen kollektiiveista, Israelin kibbutzeista ja oman aikamme osallistuvan talouden ajatuksista. Kirjoittaessaan kasvatuksesta vapauteen Lausti tarkastelee mm. William Morrisin, Bertrand Russellin, A.S. Neillin ja Noam Chomskyn ihmiskäsityksiä.

Kirjassa pohditaan erilaisia tapoja organisoida työtä ja palkita sitä. Tutkimukset ovat osoittaneet, miten paljon haittaa ihmismielelle aiheuttaa se, että työntekijät voivat niin vähän vaikuttaa omiin työolosuhteisiinsa ja omaan elämäänsä. Erikseen Lausti ottaa tarkastelun kohteeksi journalistisen työn, onhan hän itse pitkän uran alalla kokenut toimittaja.

Lausti kirjoittaa yhä useampien ihmisten tajunneen, että nyky-yhteiskunnat on rakennettu kestämättömälle pohjalle. Ajatus, että nykyinen meno voi jotenkin jatkua hamaan tulevaisuuteen, on epärealistinen. On olemassa niin paljon merkkejä monenlaisten kriisien kumuloitumisesta, että rauhallinen tulevien päivien odottelu on tuudittautumista illuusioihin. Ilmastonmuutos ja muut ympäristöongelmat, kansainvälisen politiikan militarisoituminen ja kansainvälisen talouden jonkinasteisen romahtamisen mahdollisuus ovat kaikki hälytyskelloja, joiden hiljentäminen on mahdotonta. Siksi olemassaolevan maailman propagandistien on teeskenneltävä, että näiden kriisien ehkäisemiseksi ollaan tekemässä tähdellistä työtä.

Laustia ei hävetä haaveilu paremmasta tulevaisuudesta. Hän lainaa 1800-luvun loppupuolella vaikuttanutta englantilaista taiteilijaa, kirjailijaa ja yhteiskunta-ajattelijaa William Morrisia, jolla oli tapana sanoa, että vastuuntunto alkaa haaveilusta.

Kirja täydentää Laustin edellisen kirjan, Toisinajattelun tiekartta, sisältämiä ajatuksia.

 

Ks. arvioita uudesta kirjasta

 

 

[home] [archive] [focus]