BBC Finnish Section, 24.11.1993

Takaisin perusarvoihin:

Euroopan moraalinen kriisi

Juonto: Euroopassa on puhjennut arvojen kriisi. Kansalaiset sen enempää kuin poliitikotkaan eivät ole enää varmoja, mihin uskoa. Englannin hallitus on alkanut julistaa paluuta perinteellisiin arvoihin. Tapani Lausti kysyy, ovatko Euroopan kansakunnat menettämässä uskon tulevaisuuteen.

Kellot ovat pysähtymässä Euroopassa. Miljoonat ihmiset ovat kadottamassa uskon tulevaisuuteen. Ahdistuksen tunteista kärsivään maanosaan on leviämässä kaipuuta johonkin kestävään, johonkin turvalliseen. Kansakunnat kääntyvät sisäänpäin ja vilkuilevat taaksepäin. Löytyisikö niiden omasta historiasta yhdistäviä ja turvallisuutta tarjoavia arvoja?

Ahdistus herättää myös aggressioita. Ihmiset kääntävät vihaisina selkänsä poliitikoille. Osa väestöstä leimaa muukalaiset vaikeuksien aiheuttajiksi. Hyvinvointivaltioiden ajautuessa rahoituskriiseihin paineet yhteiskunnan huono-osaisia kohtaan kasvavat. Poliitikot antavat kuin kautta rantain ymmärtää, että köyhät ovat rasite yhteiskunnalle.

Englannissa on alettu puhua kelvollisista köyhistä, toisin sanoen köyhistä, jotka ansaitsevat valtion avun. Ja jos on kelvollisia köyhiä, täytyy myös olla kelvottomia köyhiä. Kelvottomiin köyhiin luetaan kaikesta päätellen nuoret yksinhuoltajaäidit. Heidän väitetään tulevan tahallaan raskaaksi saadakseen valtiolta rahallista apua ja asunnon.

On kuin yhteiskunnan hyvinvoiviin jäseniin olisi haluttu kylvää epäluuloja huono-osaisia kohtaan. Vaikutelmaa vahvistivat lausunnot, joiden mukaan sosiaalisilla olosuhteilla, kuten varallisuuden huimasti epätasaisella jaolla ja köyhyydellä, ei ole mitään tekemistä rikollisuuden kanssa. Perheet ja koulut vain eivät ole kyenneet iskostamaan nuoriin käsitystä oikeasta ja väärästä. Keskustelu alkoi saada sävyjä, jotka herättivät levottomuutta pääministeri John Majorissa, vaikka hän itse oli valinnut hallituksensa uudeksi iskulauseeksi paluun perusarvoihin.

MAJOR: "I have spoken about getting back to basics...

Pääministeri Major sanoi kyllä puhuneensa paluusta perusarvoihin. Mutta hän kiisti, että kyseessä olisi nostalgia, menneisyyden kaipuu. Major sanoi, ettei hänellä ole henkilökohtaisesti mitään syytä kaivata menneisyyttä. Häntä kiinnostavat tulevaisuus ja nopeasti muuttuvaan maailman soveltuvan politiikan hahmottaminen. Hän lisäsi, että nyt on kuitenkin pidettävä silmällä perusarvoja ja vaistoja, jotka tuntuvat briteistä kansakuntana luonnollisilta. Major puhui itsekurista, lain kunnioittamisesta, muiden ihmisten huomioon ottamisesta, nykyistä vahvemmasta henkilökohtaisesta vastuuntunnosta ja perhevelvollisuuksien täyttämisestä.

Majorin kommentit ovat saaneet toisilta kiitosta, toiset taas ovat ymmällään. Arvostelijat pitävät hänen perusarvojaan osittain itsestään selvinä, osittain mitäänsanomattomina. Monet niistä voi tulkita miltei miten vain. Työväenpuolueen johtaja John Smith pitää perusarvoista puhumista oireena hallituksen täydellisestä neuvottomuudesta.

SMITH: "Back to basics is no more and no less...

John Smith sanoi, että puhumalla paluusta perusarvoihin Majorin hallitus tunnustaa epäonnistumisensa. Konservatiivinen puolue ja pääministeri ovat selvästi tulleet siihen tulokseen, että he eivät enää voi puolustaa hallituksen aikaansaannoksia, Labourin johtaja sanoi. Mutta oppositionkaan ylenkatse ei voi hälventää vaikutelmaa, että kaikki puolueet ovat enemmän tai vähemmän neuvottomia.

Eikä ymmällä olo rajoitu Britanniaan. Joukkotyöttömyys on kasvussa kaikkialla, hyvinvointivaltiot ovat kriisissä, teollisuus puhuu liian korkeista kustannuksista.

Äänestäjiä ei miellytä syntipukiksi leimaaminen. Perinteisiä puolueita on rangaistu vaaleissa, kuten vastikään Italiassa. Saksan liittokanslerille Helmut Kohlille on ennustettu Margaret Thatcherin kohtaloa, siis nöyryyttävää kukistumista. Ranskassa sekä työläiset että opiskelijat ja koululaiset liikehtivät levottomina. Belgiassa oli hiljattain vuorokauden yleislakko. Belgialaiset työläiset harkitsevat joulukuussa Brysselissä pidettävän Euroopan liiton huippukokouksen häritsemistä. Euroopan sydämessä Saksassa, epävarmuus kalvaa kansalaisia kenties eniten.

Euroopan poliittisen pirstoutumisen mahdollisuus on alkanut herättää pelkoa. Brittiläinen kommentaattori ja Saksan tuntija Neal Ascherson kirjoitti hiljattain, että uudenlaista Saksaa sodan jälkeen rakentaneet saksalaiset ovat alkaneet nähdä painajaisunia. He ovat uurastaneet vuosikymmeniä päästäkseen eroon kansallisesta kierteestä, joka on milloin merkinnyt kiihkeätä itsevihaa, milloin kiihkeätä omanarvontuntoa. Ascherson muistuttaa, miten tärkeätä Saksan uudistumisessa maan eurooppalaistaminen on ollut. Varsinkin Saksojen yhdistymisen jälkeen Saksa on liian suuri hallittavaksi pirstoutuvassa Euroopassa, jossa kansallisvaltiot suistuvat taas mahdollisesti vaarallisen keskinäisen kilpailun tielle. Neal Ascherson kirjoitti, että jos Saksa luopuu Euroopan liitosta, kaikki varmuudet Euroopassa romahtaisivat. Koko maanosa vajoaisi pimeyteen.

Muualla Euroopassa epävarmuutta luonnehditaan toisenlaisista lähtökohdista. Eräät ranskalaiset kommentaattorit puhuvat kaikkiin teollisuusmaihin levinneestä, poliittisia, taloudellisia ja teknokraattisia eliittejä kohtaan tunnetusta vihasta ja katkeruudesta. Viime vuosikymmenen hillitön rahanpyörittely, keinottelu ja suoranainen korruptio ovat levittäneet Eurooppaan epäuskoa hallitsevien eliittien kykyyn ohjata kansantalouksia kestävälle tielle.

Jopa paavi Johannes Paavali on puhunut markkinoiden diktatuurin, epäsosiaalisen omaisuuden jakautumisen ja yksilöllisen voitontavoittelun helvetillisestä kierteestä. Teollisuusmaiden syvät epävarmuudet ovat rajoittamassa ihmisten yhteiskunnallisia näköaloja. Poliitikkojen umpikujaa kuvastavat heidän puheensa paluusta perusarvoihin. Monet yhteiskuntakriitikot huomauttavat, että markkinavoimat ovat osaltaan tuhonneet sitä maailmaa, jota nyt on alettu kaivata. Ja jos yhteiskuntapolitiikka on nyt mahdollista vain talouden lainalaisuuksien asettamissa yhä kapeammissa rajoissa, jotkut kysyvät jo, eikö nyt olisi aika asettaa talouden oletetut lainalaisuudet kyseenalaisiksi.

[home] [focus] [archive]